Kontakt

Välkommen att kontakta oss i allehanda frågor!

Boende; Mats Espling, SM6EAN
Medföljandeprogram; Mats Espling, SM6EAN
Ekonomi; Ingemar Olsson, SM6CMU
Föreläsare; Jens Tunare, SM6AFV
Mätningar; Fredrik Bonde, SM6UBC
Web; Fredrik Bonde, SM6UBC
Utställare; BA Jöckert, SM6CKU

Använd formuläret nedan om du vill skicka mail.