Föreläsare

Till VUSHF 2017 kommer bla följande föreläsare:

SM6VFZ: “FPGA based DSP platform for SSB/CW transceivers”

DF9IC: “122 GHZ for 100 EUR?”

SM6GXV: “Big dish engineering – Ulf, SM6GXV presents works at Onsala Space Observatory”

SM4GGC: “EME with digital modes 144 MHz”

SM6UQV: “Systemtänkande och förändringar i kommersiella kommunikationslösningar för kollektivtrafik”